31 Temmuz 2015 Cuma


Unutmayız, söz vermiştik bir gece,
Ölmek de olsa geri dönmemeye,
Bütün dünya gelse de üstümüze,
Bu yolda şevkle yürüyeceğiz!

Ne dünya ne de mal mülk hedeftir,
Bu uğurda şehit olmak tek dilektir,
Diken atana vereceğimiz, çiçektir,
Bu yolda sevgiyle yürüyeceğiz!

İftira atılsa da ihlâstır yolumuz,
El uzatmaktan yorulmaz kolumuz,
Nur halkasıdır sağımız solumuz,
Bu yolda uhuvvetle yürüyeceğiz!

Gaye Allah rızasıysa gerisi hikâye,
Allah yolunda hizmet tek sermaye,
Başka da istemeyiz makam, paye,
Bu yolda sadakatle yürüyeceğiz!

Bu kutlu yolda Kur’an biricik rehber,
Haykırsın kutlu sadayı mihrap, minber,
Yalnız hoşnut olsun yeter, Peygamber,
Bu yolda imanla yürüyeceğiz!


Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
 "Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al." 193﴿   ali imran süresi30 Temmuz 2015 Perşembe

 dünya sarayının damındaki yıldız lambaları, bir kısmı -kozmoğrafyanın dediğine bakılsa- küre-i arzdan bin defadan daha büyük ve top güllesinden yetmiş defa daha süratli hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor; yanma maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmoğrafyanın dediğine göre, küre-i arzdan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bu misafirhane-i Rahmaniyye'de bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için, her gün küre-i arzın denizleri kadar gazyağı ve dağları kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin... Onu ve onun gibi ulvî yıldızları gazyağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklarıyla gösteren bu kâinat şehr-i muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir... Öyle de sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenn-i elektrik mikyasıyla bu Meşher-i A'zam-ı Kâinatın Sultan-ı Münevveri'ni, Müdebbiri'ni, Sânii'ni, o nûrânî yıldızları şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir.   


28 Temmuz 2015 Salı


يَا بَنِي اٰدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُۤوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
“Ey Âdem’in evladı! Her namaz vaktinde mescide giderken, süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri asla sevmez. (A’râf Sûresi, 7/31


27 Temmuz 2015 Pazartesi

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Kâf. Şerefli Kur'ân'a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu tuhaf bir şeydir!" 1-2﴿"Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkansız) bir dönüştür!" 3﴿Kâf Sûresi


 İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. 15﴿
Kâf Sûresi

25 Temmuz 2015 Cumartesi

Bismillâhirrahmânirrahîm
 (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. 19﴿ (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. 20﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 21﴿ O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. 22﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 23﴿ Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. 24﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 25﴿ Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. 26﴿ Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. 27﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 28﴿ Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır. 29﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 30﴿ Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar! 31﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 32﴿ Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. 33﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 34﴿ Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. 35﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 36﴿ Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?) 37﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?38﴿ İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak. 39﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 40﴿
Rahmân Sûresi

24 Temmuz 2015 Cuma

Bismillâhirrahmânirrahîm
 Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut, kocalarının babalarından yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü'minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! 31﴿  nur süresi

FACEBOOK SAYFAMIZI AŞAĞIDAKİ ADRESTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

https://lnkd.in/dZKyviw


23 Temmuz 2015 Perşembe


Utanırsın Rabbinden
Ağla ey yürek, sökülürcesine yerinden,
Hıçkıra hıçkıra nefes al zorla derinden,
Haberin yok ise eğer biri birinden,
Hesap günü utanırsın Rabbinden.

Boşa çarpar, boşa nefes alırsın,
Bir gün elbet nefessiz de kalırsın,
Sen kendini hiç ölmez mi sanırsın,
Hesap günü utanırsın Rabbinden,

Habersizsin kardeşinin derdinden,
Sorumluyuz Müslümanın ferdinden,
Yetişmezsen son Rasulün ardından,
Mahşer günü utanırsın Rabbinden.

Yaradan Mevla’nın önüne varıp,
Ne getirdin kulum deyince sorup,
O zaman başını taşlara vurup,
Boş geldim der utanırsın Rabbinden.


21 Temmuz 2015 Salı

Bismillâhirrahmânirrahîm
وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰيكَ اللهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
Allah’ın sana verdiği her şeyde ahiret yurdunu ara, onu izle ve sürekli o yolda yürü; bu arada dünyadan da nasibini unutma!” (Kasas sûresi, 28/77)