19 Ekim 2017 Perşembe

Yaratma sanatı

İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. - Kâf - 15. Ayet


16 Ekim 2017 Pazartesi

Sahabeden Ümmü Ruman (r.a.), namaz kılarken sallanıyordu. Onu bu halde gören eşi Hazret-i Ebu Bekir, öyle bir azarladı ki, Ümmü Ruman neredeyse namazdan çıkacaktı. Daha sonra Hz. Ebû Bekir, şiddetle uyarmasının sebebini şöyle açıkladı:
– Resulullah (a.s.) şöyle buyuruyordu: “Herhangi biriniz namaza durduğunda her tarafı sakin olsun, Yahudiler gibi sallanmasın. Zira namazda her tarafın sükûnet içinde olması, namazın tamamındandır.”

6 Ekim 2017 Cuma

Görev

Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter. - Hz. Muhammed (S.A.V.)-Ebû Dâvûd, Zekât, 45


1 Ekim 2017 Pazar

Hayır

Müminin hâli ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder; bu da onun için hayır olur. - Hz. Muhammed (S.A.V.)-Müslim, Zühd, 64


Hayır


3 Ağustos 2017 Perşembe

Amir b. Rebiy (ra) anlatıyor: “Peygamberimiz ile birlikte mescide gidiyordum. Yolda onun ayakkabısının bağı çözüldü. Hemen eğilip bağlamak istedim. Ama Peygamber Efendimiz (asm) ayağını önümden çekerek:
“Bir Müslüman muhtaç olmadıkça kendi işini başkasına gördürmemelidir. Ben başkasına hizmet gördürmeyi sevmem.” buyurdu.

27 Ekim 2016 Perşembe

Bir seferinde Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. ashabıyla sükut halinde otururken, mübarek simalarında bir tebessüm beliriverir. Sahabi efendilerimizin sorarcasına bakışlarını fark edince şöyle buyurur:
“Müminin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Üstelik bu başkasına değil, sadece mümine özel bir durumdur. Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu hayırdır. Hoşlanmadığı bir zarar gelse sabreder, bu da onun için hayır olur.”

26 Ekim 2016 Çarşamba

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? ﴾12﴿
O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir. ﴾13﴿
Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. ﴾14-16﴿
Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir. ﴾17-18﴿  beled süresi