8 Kasım 2017 Çarşamba

Hak

Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır: Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde davetine icabet eder, onunla karşılaştığında selâm verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır. - Hz. Muhammed (S.A.V.)-Ebû Hüreyre'


19 Ekim 2017 Perşembe

Yaratma sanatı

İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. - Kâf - 15. Ayet


16 Ekim 2017 Pazartesi

Sahabeden Ümmü Ruman (r.a.), namaz kılarken sallanıyordu. Onu bu halde gören eşi Hazret-i Ebu Bekir, öyle bir azarladı ki, Ümmü Ruman neredeyse namazdan çıkacaktı. Daha sonra Hz. Ebû Bekir, şiddetle uyarmasının sebebini şöyle açıkladı:
– Resulullah (a.s.) şöyle buyuruyordu: “Herhangi biriniz namaza durduğunda her tarafı sakin olsun, Yahudiler gibi sallanmasın. Zira namazda her tarafın sükûnet içinde olması, namazın tamamındandır.”

6 Ekim 2017 Cuma

Görev

Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter. - Hz. Muhammed (S.A.V.)-Ebû Dâvûd, Zekât, 45


1 Ekim 2017 Pazar

Hayır

Müminin hâli ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder; bu da onun için hayır olur. - Hz. Muhammed (S.A.V.)-Müslim, Zühd, 64


Hayır


3 Ağustos 2017 Perşembe

Amir b. Rebiy (ra) anlatıyor: “Peygamberimiz ile birlikte mescide gidiyordum. Yolda onun ayakkabısının bağı çözüldü. Hemen eğilip bağlamak istedim. Ama Peygamber Efendimiz (asm) ayağını önümden çekerek:
“Bir Müslüman muhtaç olmadıkça kendi işini başkasına gördürmemelidir. Ben başkasına hizmet gördürmeyi sevmem.” buyurdu.