3 Ekim 2016 Pazartesi

Allah dostlarından Seyyid Abdullah el Haddâd k.s. hazretleri (d. 1634 v. 1720) “Müridin Edepleri” adlı eserinde şöyle buyuruyor:
Ey Hak yolcusu! Rızkı dar olanlardan isen sabret, razı ol, Rabbinin sana taksim ettiğine kanaat et.
Eğer rızkı geniş olanlardan isen sana verilenden yalnızca sana yetecek kadarını al, kalanını da hayır ve iyilik yolunda sarf et.
Bil ki, Allah yoluna giren bir insanın eğer malı varsa bunu terk etmesi gerekmez. Şayet bir sanatı, bir ticareti varsa bunları da terk etmesi gerekmez. Hangi meslekte bulunuyorsa yaptığı işlerde Allah’tan korkmalı, rızkını güzel yollarla aramalıdır. Farzı ve nafileleri terk etmemek şartıyla işine devam etmelidir. Haramlardan ve Allah yolunda kendisine yardımcı olmayacak fuzuli şeylerden kaçınmalıdır.
Eğer mürid, malını ve diğer şeyleri terk etmeden kalbinin dosdoğru ve dininin sağlam olamayacağını kesin olarak bilirse, bunları terk etmesi lazımdır.
Şayet geçimleriyle mükellef bulunduğu ailesi ve çocukları varsa onların geçimleri, giyim ve kuşamlarıyla ilgilenmek ve bunları sağlamak için gayret etmek zorundadır. Eğer bunları yerine getirmekten Şeriat’ın mazur göreceği bir özür sebebiyle aciz kalırsa, mesuliyetten ve günahtan kurtulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder