15 Nisan 2014 Salı

Kur'ân-ı Kerim'de Yaratılışla Alâkalı  Bazı Ayetlerin Mealleri

"Kasem olsun Biz, insanı çamurdan bir hülâsadan yarattık." (Müminûn sûresi, 23/12)

"Biz, her canlı nesneyi sudan yarattık." (Enbiya sûresi, 21/30)

"İnsanı bir parça sudan yaratıp, soy ve evlilik bağından oluşan bir sülâle haline getiren de O'dur. Senin Rabbin her şeye kâdirdir. (Furkan sûresi, 25/54)

"O, sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel vardır. Hala, tutup şüphe ediyorsunuz!" (En'âm sûresi, 6/2)

"(Allah), yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp, insanı yaratmaya çamurdan başladı. Sonra onun neslini, önemsiz bir suyun özünden (menî) üretti. Sonra ona en uygun şeklini verdi, ona ruhundan üfledi ve sizin için kulaklar, gözler, gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz!" (Secde sûresi, 32/7-9)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder